ชื่อ - นามสกุล :นายนฐกร ศรีชุมพร
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :