ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชไมพร สังข์ทอง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :