ชื่อ - นามสกุล :นางมารศรี ตะกรุดแจ่ม
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : งานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป