[ midokuya2825 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ณัฐวุฒิ ทวีวัย
ชื่อเล่น : 
ออฟ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
25/8/2542
อายุ : 
17
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
timeline@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
ต.ศณีเทพ จ.เพชรบูรณ์
อำเภอ : 
ศรีเทพ
จังหวัด : 
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
67170
เบอร์โทรศัพท์ : 
0627150510
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย